Skip to content

Organisatieadvies

Verbeter uw organisatiebeleid

Als u de ambitie heeft om uw bedrijf te laten groeien, is het goed om na te denken hoe u deze opschaling wilt gaan realiseren met de huidige capaciteit. Over het organiseren van zo’n traject kan Omedi uw bedrijf adviseren. We analyseren de huidige situatie en nemen uw wensen en behoeften mee in dit strategisch advies. Ook bij een eventuele reorganisatie kunnen we u adviseren en ondersteunen. Door met een helicopterview naar uw organisatie en situatie te kijken, zijn wij in staat te helpen om uw ambities te verwezenlijken.

Altijd een actueel hr-beleid

Op het gebied van personeel en arbeid verandert er veel, de wet- en regelgeving hieromtrent wijzigt voortdurend. Zo worden er bijna jaarlijks nieuwe CAO-afspraken gemaakt en ook op het terrein van arbo en veiligheid worden door de overheid regelmatig wetten en regels aangepast. Als ondernemer is het belangrijk om hiervan op te hoogte te blijven, het kan namelijk direct van invloed zijn op uw bedrijfsvoering en personeelsbeleid. We weten uit ervaring dat het bijhouden van alle veranderingen op dit vlak in de praktijk lastig is en willen u dan ook graag helpen met het up-to-date houden van uw hr-beleid. We adviseren u tijdig en geven aan wat voor u de te nemen stappen en eventuele consequenties zijn.

Een duidelijke koers voor uw bedrijf

Omedi denkt graag met u mee om uw organisatiestrategie te vertalen naar een duidelijk hr-beleid. Een nauwkeurige beschrijving van een organisatiestrategie is essentieel, niet alleen voor uw bedrijf in zijn geheel, maar ook voor alle lagen van de bedrijfsvoering. Hierdoor zal de strategie door de gehele organisatie gedragen worden. Het maken van een strategiekaart maakt bijvoorbeeld in één oogopslag de koers van uw bedrijf inzichtelijk. Laat u adviseren door onze hr-professionals bij het maken van een op maat gemaakt organisatieadvies.

WE HELPEN U GRAAG MET UW HR-BELEID

AANVRAGEN HR-QUICKSCAN