Skip to content

RI&E

Een veilige en gezonde werkplek

In Nederland geldt dat ondernemers verplicht zijn om een risicoinventarisatie te laten uitvoeren. Het is natuurlijk in ieders voordeel dat mogelijke risico’s voor werknemers op de werkvloer zoveel mogelijk worden weggenomen en dat gevaarlijke situaties vermeden moeten worden. Niemand zit te wachten op een bedrijfsongeval, dit is vervelend voor u als werkgever én voor de werknemer die het overkomt. Langdurig uitval of soms erger kan het gevolg zijn. Omedi heeft alle expertise in huis in de vorm van gecertificeerde deskundigen om de arbeidsomstandigheden voor werknemers onder de loep te nemen en dit d.m.v. een erkend RI&E-rapport (risico-inventarisatie en evaluatie) in kaart te brengen. Hiermee kunt u zoveel mogelijk risico’s voorkomen en zorgen voor een veilige werkomgeving voor iedereen binnen de organisatie.

Het belang van een heldere RI&E

Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie in kaart. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld voor het beheersen van deze mogelijke risico’s. Het voornaamste doel van een RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen binnen uw bedrijf te voorkomen. Dit is van belang voor uw organisatie en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Advies van gecertificeerde deskundigen

Na de inventarisatie en de beoordeling van alle risico’s adviseren onze gecertificeerde deskundigen u over passende oplossingen, die deze risico’s verminderen of voorkomen. Met een helder rapport en stappenplan kunt u als ondernemer de voortgang bewaken en waar nodig bijsturen. Ons team van deskundigen heeft veel ervaring met het midden- en kleinbedrijf en weet als geen ander wat er zich op de werkvloer afspeelt of kan afspelen als mogelijke risico’s niet worden weggenomen.

WE HELPEN U GRAAG MET UW HR-BELEID

AANVRAGEN HR-QUICKSCAN