Skip to content

Verzuimmanagement

Verzuim de baas worden

Langdurig ziekteverzuim is vaak te voorkomen. Het gebrek aan goede communicatie of de juiste motivatie ligt in veel gevallen ten grondslag aan dit verzuim. Wij geloven sterk in het aansturen op preventie door de arbeidsomstandigheden te verbeteren en tijdig in te grijpen als er signalen zijn. Verzuim is dus te managen! Met onze speciaal voor het mkb ontwikkelde methodiek kunt u verzuim de baas worden. We geven praktische tools die u in staat stellen medewerkers op gedrag aan te sturen en ze te motiveren.

Motiveren leidt tot een lager ziekteverzuim

Als medewerkers zich vaak ziekmelden, staat dit meestal niet op zichzelf. Het is een signaal dat er iets anders aan de hand kan zijn. Een verstoorde werksfeer, zich ongehoord en ongemotiveerd voelen, kunnen leiden tot een hoog ziekteverzuim. Uiteraard kan het voorkomen dat een werknemer een tijd arbeidsongeschikt is door ziekte, maar een gemotiveerde medewerker keert sneller terug op de werkvloer. Door uw medewerkers te motiveren zal het ziekteverzuim laag blijven.

Training voor leidinggevenden

Verzuim is vervelend voor werknemers én werkgevers. Voor bedrijven kunnen de kosten van verzuim flink oplopen en problematische situaties zijn vaak lastig te managen. Omedi biedt het mkb de mogelijkheid om leidinggevenden binnen uw organisatie te trainen, zodat zij in staat zijn verzuim effectief te beheersen en te beperken. Met deze training worden tools aangereikt waarmee ze bijvoorbeeld op een effectieve manier verzuimgesprekken kunnen voeren.

WE HELPEN U GRAAG MET UW HR-BELEID

AANVRAGEN HR-QUICKSCAN