Skip to content

Objectieve blik

Een objectieve blik op uw organisatie

In onze werkmethodiek is het aansturen op gedrag een belangrijk onderdeel. Dit geldt zowel voor de medewerkers als leidinggevenden. Om hierin goed te kunnen adviseren, is een complete waarneming, in de vorm van een objectieve blik op uw bedrijf, noodzakelijk. Door bijvoorbeeld de arbeidssituatie en het prestatieniveau in kaart te brengen, kunnen we goede indicatoren aangeven die een mogelijk probleem veroorzaken of in stand houden. 

Effectieve tools voor uw organisatie

We bieden u tools aan die u helpen een situatie te veranderen. In ons advies passen we ons altijd aan de realiteit aan, zonder de doelen uit het oog te verliezen. Omedi gelooft dat positief gerichte energie ervoor zorgt dat je deze doelen sneller zult bereiken. Voor ons geldt dat goed advies pas mogelijk is als we steeds de juiste bril opzetten.

Wij hebben ervaring met het mkb

Ons team van hr-professionals hebben hebben allemaal ervaring met het midden- en kleinbedrijf. We weten wat er op de werkvloer afspeelt en hebben dan ook altijd oog voor de realiteit. Laat ons u, met een objectieve blik, adviseren over het beter gebruik van de mogelijkheden van uw medewerkers, zodat u het functioneren kunt monitoren en gedrag kan bijsturen. Het leidt namelijk tot betere prestaties van een organisatie.

WE HELPEN U GRAAG MET UW HR-BELEID

AANVRAGEN HR-QUICKSCAN