Skip to content

Hr-quickscan

Een snelle inventarisatie van uw bedrijf en arbeidssituatie

Heeft u het idee dat uw bedrijf beter kan presteren? Uit het onder de loep nemen van de prestatie van uw personeel kan naar voren komen dat er nog een hoop winst valt te behalen! Met een hr-quickscan steken we als het ware een thermometer in uw organisatie. Met het resultaat kunnen we uw organisatie voorzien van een op maat gemaakt hr-advies. 

Wij maken een analyse

Om uw organisatie van een op maat gemaakt hr-advies te voorzien, voeren we eerst een hr-quickscan uit. Door het online invullen van vragenlijsten die voor uw branche van toepassing zijn, tezamen met alle bedrijfsgegevens, kunnen wij met een analyse een snelle inventarisatie maken. 

Een hr-advies met stappenplan

Een hr-adviseur van Omedi komt vervolgens op afspraak bij uw bedrijf langs om enkele interviews met medewerkers te houden. Deze interviews zijn erop gericht om uw bedrijf en arbeidssituatie in kaart te brengen. Wij gaan met deze informatie een hr-advies samenstellen en dit voorzien van een stappenplan. In overleg gaan we samen bepalen welk hr-beleid we kunnen ontwikkelen én toepassen.

WE HELPEN U GRAAG MET UW HR-BELEID

AANVRAGEN HR-QUICKSCAN